بررسی رویال پس سیزن A1 در پابجی موبایل (پنجاه ارپی دوم)

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   بررسی رویال پس سیزن A1 در پابجی موبایل (پنجاه ارپی دوم)
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

در پنجاه ارپی دوم سیزن A1 پابجی موبایل چه چیز هایی موجود داریم؟

در این بخش ما از ارپی پنجاه الی صد را بررسی خوایم کرد همراه با عکس جوایز پس همراه ما باشید تا باهم بررسی کنیم.

در واقع تا آرپی های یک تا پنجاه سیزن A1 انجام نشود شما قادر به رسیدن به این مرحله نخواهید بود چرا که باید کل ارپی ها رد بشود و بهم متصل هستند.

سوال؟!

نیم متریال چیست؟!

سوال؟!

نیم الماس متیک فورج چیست؟!

Rp51:

در ارپی شماره پنجاه و یکم پابجی در جایزه رایگان ۴ عدد کوپن سوپلای کریت داده می شود و در جایزه الایت هم یک نیم متریال داده خواهد شد.

Rp52:

در ارپی شماره پنجاه و دوم ، جایزه رایگان ۵۰ عدد کارت AG داده می شود و در جایزه الایت هم ۲۵۰ عدد ارپی برای سیزن A2 داده خواهد شد که با آن می توانید دو و نیم ارپی برای سیزن بعدی داشته باشید.

Rp53:

در جایی که ارپی شماره پنجاه و سوم هستیم ، در جایزه رایگان ۵۰۰ عدد سکه بی پی پابجی موبایل به ما هدیه می دهد و در جایزه الایت هم ۸۰ عدد یوسی به پلیران باز می گرداند.

Rp54:

ارپی شماره پنجاه و چهارم ، در جایزه رایگان یک Rating protection داده می شود و در جایزه کسانی که الایت می کنند هم ۲ عدد کوپن کارت کلاسیک داده می شود.

Rp55:

در ارپی پنجاه و پنجم در جایزه رایگان یک دنس اپیک به پلیران پابجی موبایل می دهد و در جایزه الایت هم یک اسکین لجندری MG3 به کسانی که الایت می کنند داده می شود.

Rp56:

در ارپی شماره پنجاه و ششم در جایزه رایگان ۳۰ عدد کارت AG و در جایزه الایت هم ۱۰۰۰ عدد سکه بی پی به پلیران پابجی موبایل داده می شود.

Rp57:

در جایی که ارپی شماره پنجاه و هفتم می باشیم ، جایزه رایگان ۱۰ عدد سیلور و جایزه الایت هم ۴۰ عدد یوسی به پابجی پلیران باز خواهد گرداند.

Rp58:

در ارپی شماره پنجاه و هشتم ، جایزه رایگان ۴ عدد کوپن کارت کلاسیک و در جایزه الایت ۱۵ عدد سیلور داده می شود ‌.

Rp59:

ارپی شماره پنجاه و نهم!! در این ارپی باز هم مثل گذشته دو قسمت داریم یک بخش کسانی که الایت کرده اند و یک بخش کسانی که الایت نکرده اند ، اگر الایت کرده باشید هم می توانید جایزه بخش رایگان را دریافت کنید و اگر هم الایت نکرده باشید می توانید با انجام دادن ماموریت های خود جایزه های بخش رایگان هر ارپی را دریافت کنید.

در این ارپی جایزه رایگان به ما ۵۰۰ عدد سکه بی پی داده خواهد شد و در جایزه کسانی که الایت هستند هم یک چیکن به ارزش ۲۰۰ پاپیولیریتی داده خواهد شد که آن را می توانید به صورت گیفت یا هدیه به دوستانتان بدهید.

Rp60:

در ارپی شصتم ، جایی که داخل جایزه رایگان ۱۰ عدد سیلور ، پابجی موبایل برای پلیرانش در نظر گرفته است و داخل جایزه کسانی که الایت کرده اند هم یک اسکین لجندری کیف زیبا در نظر گرفته شده است ‌‌.

Rp61:

در ارپی شماره شصت و یکم در سیزن A1 پابجی موبایل ، داخل جایزه رایگان ۳ عدد کوپن سوپلای کریت و جایزه الایت یک کارت ارپی داده خواهد شد.

Rp62:

داخل ارپی شصت و دوم چه چیز هایی موجود است ؟!

برای جایزه کسانی که الایت نمیکنند ۳۰ عدد کارت AG در نظر گرفته شده است و برای کسانی هم که الایت کی کنند یک کارت دو‌برابر کننده مقدار بی پی دریافتی در طول یک ساعت داده خواهد شد.

Rp63:

در ارپی ۶۳ ، داخل جایزه رایگان ۵۰۰ عدد سکه بی پی داده می شود و در جایزه الایت هم ۴۰ عدد یوسی به پابجی موبایل پلیران باز می گرداند ‌‌.

Rp64:

در ارپی شصت و چهارم ، جایی که در جایزه رایگان یک کارت Rating protection داده می شود و در جوایز الایت ۲ عدد کوپن کارت کلاسیک و یک کارت تخفیف داده می شود ‌.

Rp65:

در ارپی شماره ۶۵ ام ، داخل جایزه رایگان یک کارت ارپی داده می شود و در جایزه کسانی که الایت می کنند هم یک وصله شونده کیف یا اورنومتر و یک عکس پروفایل مخصوص سیزن را پابجی موبایل به پلیران خود اهدا می کند .

Rp66:

در ارپی شماره ۶۶ ام ، داخل جایزه رایگان ۳۰ عدد کارت AG داده می شود و داخل جایزه الایت هم ۱۰۰۰ عدد سکه بی پی داده خواهد شد.

Rp67:

در ارپی شصت و هفتم ، جایزه رایگان به ما ۱۰ عدد سیلور می دهد و در جایزه الایت ۲۰ عدد یوسی باز می گرداند.

Rp68:

ارپی شصت و هشتم رسیدیم جایی که داخل هدیه رایگان به ما ۴ عدد کوپن کارت کلاسیک داده می شود و در جایزه الایت هم یک نیم متریال داده است ‌‌.

Rp69:

در ارپی شصت و نهم جوایز خاصی دیده نمی شود ، برای جایزه کسانی که الایت کرده اند ۱۵ عدد سیلور داده می شود و جایزه رایگان هم ۵۰۰ عدد سکه بی پی داده می شود.

اگر میخواهید ری اکشن ما به جوایز رویال پس این سیزن رو در یوتوب تماشا کنید رو این لینک ضربه بزنید

Rp70:

در ارپی شماره هفتادم جوایز جذابی دیده می شود ، داخل هدیه رایگان یک ست اپیک در نظر گرفته شده است و در جایزه الایت هم یک موتور سه نفره لجندری داده خواهد شد.

Rp71:

در ارپی شماره هفتاد و یکم جوایز جالبی دیده نمی شود برای کسانی که الایت نمیکنند یک کارت دو‌برابر کننده مقدار بی پی دریافتی در طول یک ساعت داده می شود و برای کسانی هم که الایت می کنند یک دود برای مواقعی که از هواپیما می پرید و در حال پرواز هستید داده می شود.

Rp72:

ارپی شماره هفتاد و دوم ، داخل هدیه رایگان ۳۰ عدد کارت AG پابجی موبایل در نظر گرفته است و داخل جایزه الایت ۱۵ عدد سیلور داده می شود.

Rp73:

ارپی شماره هفتاد و سوم ، در جایزه رایگان ۱۰ عدد سیلور و در جایزه الایت هم ۲۰ عدد یوسی باز می گرداند.

Rp74:

در ارپی شماره هفتاد و چهارم ، در جایزه رایگان ۳ عدد کوپن سوپلای کریت و در جایزه الایت هم ۲ عدد کوپن کارت کلاسیک داده می شود.

Rp75:

داخل جوایز ارپی هفتاد و پنجم چه چیز هایی موجود است؟

برای جایزه رایگان یک کارت تغییر رنگ لباس های ارپی و برای جایزه کسانی که الایت کرده اند هم یک نیم الماس متیک فورج در نظر گرفته شده است.

Rp76:

در ارپی شماره هفتاد و ششم جوایز خاصی دیده نمی شود ، برای هدیه رایگان ۳۰ عدد کارت AG و برای هدیه الایتیها هم ۱۰۰۰ عدد سکه بی پی داده خواهد شد.

Rp77:

در ارپی شماره هفتاد و هفتم هم هدیه خاصی دیده نشده است.

برای هدیه رایگان ۵۰۰ عدد سکه بی پی و برای کسانی که الایت می کنند هم ۲۰ عدد یوسی داده می شود.

Rp78:

در ارپی شماره هفتاد و هشتم هم یک کارت روم یک روزه در جایزه رایگان دیده می شود و برای جایزه کسانی که الایت کرده اند هم ۱۵ عدد سیلور داده می شود.

Rp79:

در ارپی شماره هفتاد و نهم در جایزه رایگان ۲ عدد کوپن کارت کلاسیک داده می شود و هدیه الایت هم ۲ عدد چیکن دراپ داده می شود و آن را می توانید به دوستانتان هدیه دهید که ارزش آن ۲۰۰ پاپیولیریتی هر کدام است‌.

Rp80:

در ارپی شماره هشتادم ، در جایزه رایگان یک اسکین گان SLR در نظر گرفته شده است و در جایزه الایت هم یک اسکین لجندری کور کننده یا همان stone و به علاوه یک دنس به ارزش متیک پابجی موبایل در نظر گرفته است.

Rp81:

در ارپی شماره هشتاد و یکم ، داخل جایزه رایگان یک کارت دو‌برابر کننده مقدار بی پی دریافتی در طول یک ساعت و داخل هدیه الایت یک کارت ارپی داده خواهد شد.

Rp82:

در ارپی شماره هشتاد و دوم ، در جایزه رایگان ۳۰ عدد کارت AG و داخل هدیه الایت هم ۱۵ عدد سیلور داده می شود.

Rp83:

در ارپی شماره ۸۳ اُم ، داخل هدیه رایگان ۱۰ عدد سیلور می دهد و داخل هدیه الایت هم ۲۰ عدد یوسی به پابجی موبایل پلیران باز می گرداند.

Rp84:

در ارپی شماره هشتاد و چهارم ، داخل هدایایی که برای ما نظر گرفته است در هدیه رایگان سه عدد کوپن سوپلای کریت و در جایزه الایت هم ۲عدد کوپن کارت کلاسیک داده خواهد شد.

Rp85:

در ارپی شماره هشتاد و پنجم سیزن A1 پابجی موبایل ، برای جایزه رایگان ۳ عدد برچسب و برای کسانی که الایت کرده اند هم یک نیم متریال و یک کارت تخفیف پنجاه یوسی داده می شود.

Rp86:

در ارپی شماره هشتاد و ششم ، چیز خاصی دیده نمی شود برای جایزه رایگان ۳۰ عدد کارت AG و برای کسانی هم که الایت کرده اند ۱۰۰۰ عدد سکه بی پی داده می شود.

Rp87:

در ارپی شماره هشتاد و هفتم ، در جایزه رایگان ۵۰۰ عدد سکه بی پی می دهد و جایزه الایت ۴۰ عدد یوسی باز می گرداند.

Rp88:

در ارپی شماره هشتاد و هشتم ، برای جایزه رایگان ۱۰ عدد سیلور و برای کسانی که الایت کرده اند هم یک کارت دو‌برابر کننده مقدار بی پی دریافتی در طول یک ساعت داده می شود.

Rp89:

در ارپی شماره هشتاد و نهم ، ۶عدد کوپن کارت کلاسیک برای هدیه رایگان داده می شود و برای کسانی که الایت کرده اند هم ۱۵ عدد سیلور داده می شود.

Rp90:

می رسیم به ارپی شماره ۹۰، برای جایزه رایگان یک کارت ارپی داده می شود و برای کسانی که الایت کرده اند هم یک اسکین M16A4 لجندری داده می شود.

Rp91:

در ارپی شماره نود و یکم ، یک کارت دو‌برابر کننده مقدار بی پی دریافتی در طول یک ساعت برای جایزه رایگان و برای کسانی که الایت کرده اند هم ۳ عدد دود برای پرواز داده می شود.

Rp92:

کم کم داریم می رسیم به پایان ارپی های این سیزن ، رسیدیم به ارپی شماره ۹۲ و جایی که در جایزه رایگان ۳۰ عدد کارت AG داده میشود و در جایزه کسانی که الایت کرده اند هم ۳ عدد برچسب داده خواهد شد.

Rp93:

در ارپی شماره نود و سوم جایی که ۵۰۰ عدد سکه بی پی برای هدیه رایگان و برای هدیه الایت ۴۰ عدد یوسی به پلیران باز می گرداند.

Rp94:

در ارپی شماره نود و چهارم جایی که جوایز خاصی دیده نمی شود برای جایزه رایگان ۵ عدد کوپن سوپلای کریت و جایزه الایت هم دو عدد کوپن کارت کلاسیک داده می شود.

Rp95:

در ارپی شماره ۹۵ اُم ، جایی که در هدیه کسانی که الایت کرده اند یک الماس متیک فورج و برای جایزه هم یک کارت تغییر رنگ لباس های ارپی داده می شود.

Rp96:

در ارپی شماره نود و ششم ، چیزی به پایان نمانده است ، در جایزه رایگان ۵۰ عدد کارت AG و برای کسانی که الایت کرده اند هم یک کارت روم هفتگی داده می شود.

Rp97:

در ارپی شماره نود و هفتم ، در جایزه رایگان ۵۰۰ عدد سکه بی پی داده می شود و ۴۰ یوسی برای کسانی که الایت کردند داده خواهد می شود.

Rp98:

در ارپی شماره نود و هشتم ، در جایزه رایگان ۱۰ عدد سیلور و برای کسانی که الایت کرده اند هم ۱۵ عدد سیلور داده می شود.

Rp99:

در ارپی شماره ۹۹ یعنی یکی مانده به آخرین شماره ی ارپی برای جایزه رایگان ۸ عدد کوپن کارت کلاسیک و برای کسانی که الایت کرده اند هم یک چیکن به ارزش ۲۰۰ پاپیولیریتی داده خواهد شد که آن را می توانید به صورت گیفت یا هدیه به دوستانتان بدهید.

Rp100:

در ارپی صدم جایی که آخرین شماره ارپی این سیزن برای کسانی که می خواهند جایزه رایگان را دریافت کنند یک کارت روم یک روزه در نظر گرفته شده است و برای کسانی که الایت کرده اند هم یک ست فوق العاده زیبا با ارزش متیک در نظر گرفته شده است:

این ست متیک هم قابلیت تغییر رنگ را دارد و در واقع می توانید رنگ آن را شخصی سازی کنید.

قابلیت تغییر رنگ لباس های ارپی:

حتما نظرتتان را در مورد جوایز ارپی این سیزن برایمان بنویسید.