ترجمه ارپی های ماه بیستم پابجی موبایل

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ارپی های ماه بیستم پابجی موبایل
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

داخل این بلاگ قراره باهم یک سری بزنیم به ارپی های ماه بیستم در پابجی موبایل که چه آنانی که الایت (رویال پس) کرده اند و چه الایت نکرده اند این ترجمه ها برایشان کار آمد خواهد بود چرا که در جوایز آرپی هم برای آنانی که الایت کرده اند جوایز تدارک دیده پابجی و هم برای آنانی که میخواهند رایگان ماموریت ها را انجام دهند!

ترجمه ماموریت های هفته اول سیزن M20 پابجی موبایل:

Use in 249 to eliminate players 9 times in Classic Mode or Mission ignition

با اسلحه ۱۰۰ تیر ۹ انمی را در مود کلاسیک یا Mission Ignition بکشید.

__

Ki
ll 5 enemies with Pistol in any mode

پنج انمی را در هر مود با پیستول بکشید
__

Use DP-28 to eliminate players 15 times in Classic Mode or Mission Ignition

با اسلحه ۲۸-DP ، تعداد ۱۵ انمی را در مود کلاسیک یا Mission Ignition بکشید
__

Deal 5000 damage in Arena

در مجموع ۵۰۰۰ دمیج در مود آرنا بدست آورید
__

Restore 1000 Health in Classic mode

در مود کلاسیک ۱۰۰۰ سلامتی را بازیابی کنید
__

Win a Classic match 1 lime while wearing a Military Vest (Lv.3)

در مود کلاسیک ۱ مچ را با وست لول ۳ وین کنید
__

Land on any rooftop in Hospital (Erangel) 2 times in Classic mode

در مود کلاسیک دو بار بر روی سقف ساختمانهای Hospital در مپ ارائگل فرود بیایید Land on any rooftop in El Pozo (Miramar) 2 times in Classic mode
__

در مود کلاسیک دو بار بر روی سقف ساختمانهای El Pozo در مپ Micamar فرود بیایید

Land on any rooftop in bootcamp (Sanhok) 2 times in Classic mode

___

در مود کلاسیک دو بار بر روی سقف ساختمانهای Bootcamp در مپ Sanhok فرود بیایید
__

Eliminate 30 enemies with the Kar-98 in Arena ۳۰ انمی را با گان ۹۸-kar در مود تی دی ام آرنا بکشید
__

Use Kar-98 to eliminate players 5 times in Classic Mode or Mission Ignition

در مود Mission Ignition یا کلاسیک ۵ انمی را با اسلحه ۹۸-Kar بکشید
__

Pick up Foregrip in 14 matches in Classic Mode or Mission Ignition

۱۴ با در مود کلاسیک یا Foregrip , Mission Ignition بردارید
__

Reach Platinum or above in Classic mode

در مود کلاسیک به Platinum یا بالاتر برسید

ترجمه ماموریت های هفته دوم سیزن M20 پابجی موبایل :

Use SKS to ominate players & times in Classic Mode or Mission ignition

با اسلحه  SKS انمی را در مود کلاسیک یا Mission ignition بکشید.
_

Use VSS to liminate players 6 times in Classic Mode or Mission Ignition

با اسلحه 55 ۶ اتمی را در مود کلاسیک یا Mission Ignition بکشید
_

Used 14 to elite players 6 times in Classic Mode or Missing

با اسلحه PMP المی را در مود کلاسیک یا Mission Ignition بکشید
_

Pick up Ghillie Suit in 3 matches in Classic Mode or Mission Ignition
در مود کلاسیک یا
Mission Ignition ۳ بار لباس استتار بردارید
_

Win 20 times in Arena

۲۰ بار در مود آرنا وین شوید
_

Land on any rooftop in Paradise Resort (Sanhok) 2 times in Classic mode

در مود کلاسیک دو بار بر روی سقف ساختمانهای Paradise Resort در مپ سانهوک فرود بیایید
_

Land on any rooftop in Pecado (Miramar) 2 times in Classic mode

در مود کلاسیک دو بار بر روی سقف ساختمانهای Picado در مپ میرامار فرود بیایید
_

Land on any rooftop in Sosnovka Military Base (Erangell 2 times in Classic mode

در مود کلاسیک دو بار بر روی سقف ساختمانهای Military در مپ ارانگل فرود بیایید
_

Eliminate 100 enemies with the M 762 in Arana

۱۰۰ انمی را با کان m762 در مود تی دی ام آرنا بکشید
_

Use M 762 to carminate players T5 times in Classic mode or Mission konition

در مود Mission Ignition یا کلاسیک ۱۵ ائمی را با اسلحه m762 بکشید
__

Elminate 100 enemies with the AUG A3 in Arena

۱۰۰ انمی را با گان AUG A۳ در مود تی دی ام آرنا بکشید
_

Use AUG A3 to eliminate players 7 times in Classic Mode or Mission Ignition

در مود Mission Ignition یا کلاسیک ۷ انمی را با اسلحه AUG A۳ بکشید.
_

In Classic mode win 3 mathces with Spectsaiaz Helmet (Lv. 3) equipped as a Squad

۳ مچ را در مود کلاسیک با هلمت لول ۳ وین کنید
_

Give a Like to 5 posts in Moment

۵ پست را در مومنت لایک کنید

ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن M20 پابجی موبایل:

In Classic mode, open Air Drops 6 times as a Squad

در مود کلاسیک ۶ بار در یک تیم ایر دراپ باز کنید
____

XI 5 enemies in a singel match in Classic mode

انمی را در مچ سولو در کلاسیک خود بکشید.
____

Kill more than 12 players in a singel match in Arena

بیشتر از ۱۲ نفر را در مود آرنا در حالتی که سولو هستید بکشید
____

Complate 2 Brothers in Arms matches

مسابقه Brothers in Arms را دو بار کامل کنید
____

Travel more than 2000m while operating any vehicle in Classic mode
بیشتر از ۲۰۰۰ متر در حین کار با هر وسیله نقلیه در مود کلاسیک رانندگی کنید
____

Equip Mosin Nagant Shiper Rifle for more than 20 minutes in Classic mode

به مدت ۲۰ دقیقه در مود کلاسیک اسنایپ موسین را در دست خود داشته باشید
____

KII 4 enemies with Shotgun in Livik Classic mode

۴ اتمی را با شاتگان در مپ لیویک در مود کلاسیک بکشید
____

Kill 4 enemies with Shotgun in Miramar in Classic mode

۴ انمی را با شاتگان در مپ میرامار در مود کلاسیک بکشید
____

Kill 4 enemies with Shotgun in Erangel in Classic mode

۴ انمی را با شاتگان در مپ ارائکل در مود کلاسیک بکشید
____

Eliminate 100 enemies with the Scar-L. In Arena

۱۰۰ انمی را با گان Scar-L در مود تی دی ام آرنا بکشید

____

Use Scar-L to eliminate players 15 times in Classic Mode or Mission Ignition

در مود Mission Ignition یا کلاسیک ۱۵ انمی را با اسلحه (1-Sear بکشید

____

Use M16A4 to eliminate players 12 times in Classic Mode or Mission Ignition

در مود Mission Ignition یا کلاسیک ۱۲ انمی را با اسلحه m16a4 بکشید

____

Eliminate 80 enemies with the M16A4 in Arena

۸۰ انمی را با کان M۱۶۸۴ در مود تی دی ام آرنا بکشید
____

Pick up Compensator in 15 matches in Classic mode or Mission Ignition

در ۱۵ مچ در مود کلاسیک یا Compensator, Mission Ignition بردارید

ترجمه ماموریت های هفته چهارم سیزن M20 پابجی موبایل:

Use $686 to eliminate players 4 times in Classic Mode or Mission Ignition

با شاتگان  s686  انمی را در مود کلاسیک یا Mission larition بکشید

____

Use S 1997 to liminate players 4 times in Classic Mode or Mission Ignition

با شاتگانs1997  انمی را در مود کلاسیک یا Mission hardtion بکشید.

____

Use $12K to eliminate players 4 times in Classic Mode or Mission Ignition

با شاتگان S12k انمی را در مود کلاسیک یا Mission tariion بکشید

____

In Classic mode, pick up The Rare Gun in 6 matches as a Squad

در مود کلاسیک در حالی که با اسکواد هستید ۶ فلرگان بردارید

____

Defeat 15 emeiles in a room or an a rooftop in Classic Mode

۱۵ انمی را در مود کلاسیک روی سقف یا داخل اتاق بکشید.

____

Kill 6 enemies with Bolt Action Rifle in Santiok in Classic mode

انمی را با اسنایپ در مود کلاسیک در سانهوک بکشید

____

Kill 6 enemies with Bolt Action Rifle In Miramar in Classic mode

انمی را با اسنایپ در مود کلاسیک در میرامار بکشید

____

KII 6 enemies with Bolt Action Rifle in Erangel in Classic mode

۶ انمی را با اسنایپ در مود کلاسیک در ارانگل بکشید

____

Use UI to climinate players t2 times in Classic Mode or Mission Ignition

در مود Mission Ignition یا کلاسیک ۱۲ انمی را با اسلحه UZI بکشید

____

Eliminate 100 enemies with the UZI in Arena

۱۰۰ انمی را با گان U21 در مود تی دی ام آرنا بکشید
____

Finish in the Top 3 with friends 3 times in Classic mode

سه بار با دوستانتان در مود کلاسیک جزء سه تیم اول شوید

____

Hit players with the FAMAS 80 times in Classic mode

۸۰ انمی را با گان FAMAS در مود کلاسیک آرنا بکشید

____

Pick up Smoke Grenade in 15 matches in Classic mode or Mission Ignition

در ۱۵ مچ در مود کلاسیک یا Smoke, Mission Ignition بردارید

امیدوارم کارآمد بوده باشه ترجمه های ارپی ها !!