ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم و چهارم سیزن A2

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم و چهارم سیزن A2
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

رویال پاس اصلی ترین راه برای دریافت پاداش در بازی است. امتیاز پاس رویال را می توان از راه های زیر برای افزایش رتبه به دست آورد: کامل ماموریت های روزانه رویال پاس و ماموریت های چالشی. دارندگان Elite Pass برای رتبه بندی سریعتر به Elite Missions دسترسی خواهند داشت.

تیم استیت تیوی در این زمینه فعالیت می کند و دارای شاپ های مختلف برای شارژ یوسی است از جمله:

واریز یوسی با آیدی

واریز یوسی ورود به اکانت

واریز یوسی استیشن

ترجمه ماموریت های ارپی هفته سوم سیزن A2

Climb over obstacles 10 times in Classic Mode.

10 بار در حالت کلاسیک از موانع بالا بروید

Land on any rooftop in Sosnovka Military Base (Erangel) |

time in Classic Mode.

یبار با چتر بیر روی سقف ساختمونای میلیتاری بیس توی کلاسیک

Eliminate a player from 100 meters away 2 times in Classic Mode or Battle Royale: Dragon Ball Super. در حالت کلاسیک یا Battle Royale: Dragon Ball Super یک بازیکن را

از فاصله 100 متری 2 بار حذف کنید.

(Week 3 only) Spend 100 minutes in matches. قابل تکرار فقط هفته (3 100 دقیقه را در مسابقات صرف کنید.

Rescue a teammate a total of 10 times in Classic Mode or

Battle Royale: Dragon Ball Super.

یک هم تیمی را در مجموع 10 بار در حالت کلاسیک نجات دهید فقط تو مود

Eliminate 5 enemies with M249 in Classic Mode. 5 دشمن را با M249 در حالت کلاسیک از بین ببرید

Open air drops 6 times with teammates in Classic Mode.

۶ بار با هم تیمی هات تو کلاسیک در اپ لوت کن

Pick up AKM in 5 matches in Classic Mode.

پنج بار در پنج مچ اسلحه کلاش بردار Eliminate a total of 10 players in Dragon Ball Super

Themed Mode or Battle Royale: Dragon Ball Super.

اگر میخواهید ویدیو ترجمه ماموریت های آرپی را تماشا کنید از لینک زیر می توانید استفاده کنید ؛

لینک تماشا ویدیو ترجمه میشن های ارپی

در مجموع 10 بازیکن را در حالت Dragon Ball Super Themed یا

Battle Royale: Dragon Ball Super حذف کنید

(Week 3 only) Log into the game on a total of 3 days.

فقط هفته (3 در مجموع 3 روز وارد بازی شوید.

Pick up a Extended Quickdraw Mag I time in Classic Mode. یبار تو کلاسیک خشاب مگ AR بردار

Eliminate 1 enemy with M416 in Classic Mode: ینفرو با امفور بکش توی کلاسیک

اگر ترجمه ماموریت های هفته اول و دوم رو ندیدی بزن اینجا!!

ترجمه ماموریتهای هفته چهارم سیزن A2

Pick up Compensator is 5 matches in Classic Mode

5 مچ در مود کلاسیک Compensator بردارید

my within 60 seconds of landing in Classic

1 نفر را در مود کلاسیک 60 ثانیه اول که فرود میایید بکشید

ELITE) Pick up a Spetz Helmet (lv 3) 2 times Classic Mode

2 بار در مود کلاسیک کلاه لول سه بردارید

Spend 100 minutes in match
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط (هفته چهارم)
(Friend Boastinate 10 mies with SMEs in Erangel in Classic Mode

10 نفر را با اسلحه SMG در Erangle مود کلاسیک بکشید

Finish 3 times in the Top 3 with friends in Classic Mode

3 بار در مود کلاسیک با دوستان جزو سه تیم اول شوید‌.

Elminats players with the Pan 2 times with teammated in
2 نفر را با Pan در مود کلاسیک با هم تیمیهای خود در مود کلاسیک بکشید

8 match complete in any mode
8مچ در مود دلخواه کامل کنید

Eliminate more than 14 enemy in arena mode
بیشتر از 14 نفر را در مود آرنا یک مچ بکشید

(Wank 4 only) lag is the game on a total of 3 days.

به طور کلی 3 روز وارد بازی شوید فقط هفته چهارم)

Eliminate 1 enemy with pistol in any mode
1 نفر را با Pistol در مود دلخواه بکشید

Gift or gift back BP to 3 differit friends

3 نفر از دوستانتان BP هدیه بدهید یا پس بگیرید

Destroy 2 vehicle tires in Classic Mode.
2 لاستیک ماشین در مود کلاسیک نابود کنید.