ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم و چهارم سیزن A4

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم و چهارم سیزن A4
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402
شما می توانید همین الان با مراجعه به لینک زیر از تخفیفات و پک های یوسی تیم استیت تیوی دیدن و با خیال راحت خریداری کنید چرا که استیت تیوی دارای نماد الکترونیک و نشان ملی از وزارت کشور می باشد.

ترجمه ماموریت های هفته سوم سیزن A4;

Land on any rooftop in sonovka military base 1 time in classic mode

در مپ ارائکل یک بار روی سقف میلیتاری بیس فرود بیاید

Eliminate an enemy from 100 meters away 2 times in classic mode

در مود کلاسیک دو اتمی را از فاصله بیشتر 100 متر کیل کنید

(week 3 only) spend 100 minutes in matches

صد دقیقه داخل بازی باشید فقط هفته سوم

Rescue teammates 10 times in classic mode

در مود کلاسیک 10 بار یاراتون رو ریوایو بدید

شاید بکارتون بیاد !

ترجمه ماموریت های آرپی هفته اول و دوم سیزن A4

Eliminate 5 enemies with M249 in classic mode

در مود کلاسیک 5 کیل با صدتیر بگیرید

Open air drops 6 times with teammates in classic mode

در مود کلاسیک 6 بار دراپ را باز کنید

Pick up AKM in 5 matches in classic mode

در مود کلاسیک در 5 مچ ARM بردارید.

Drive or ride the Reindeer sleigh or flying 2 times in classic mode

در مود کلاسیک 2 بار با گوزن حرکت کنید

Eliminate 1 enemy with M416 in classic mode

در مود کلاسیک 1 کیل با امفور بگیرید

Use Med kit 1 time in classic mode

در مود کلاسیک 1 بار از مدکیت استفاده کنید

Pick up Extended QuickDraw Mag 1 time in classic mode

در مود کلاسیک 1 بار مگ مکس بردارید

میشن های هفته چهارم

Pick up Compensator in 5 matches in classic mode

در5 مچ کلاسیک مازل کامپ بردارید

Eliminate 1 enemy within 60 seconds of landing in classic mode

در مود کلاسیک 60 ثانیه بعد از فرود آمدن 1 کیل بگیرید

Pick up spetsnaz Helmet (Lv.3) 2 times in classic mode

در 2 بازی کلاسیک هلمت لول 8 بردارید

شاید بکارتون بیاد ؛

ترجمه ماموریت های سیزن چلنج پابجی موبایل A4

(week 4) spend 100 minutes in matches

در هفته چهارم 100 دقیقه بازی کن

Eliminate 10 enemies with SMG in erangel in classic mode

در مود کلاسیک در مپ ارائگل 10 کیل با گان های SMG بگیرید

Finish 3 times in the top 3 in classic mode with friends

مچ در مود کلاسیک با دوستات جز 8 تیم برتر بشید

Eliminate players with the pan 2 times with teammates in classic mode

در مود کلاسیک 2 دشمن را با pan کیل کنید

Obtain 50 contribution points during the clan Battle event

در کلن بتل پنجاه امتیاز بگیرید

Eliminate more than 14 players in a single Arena mode match

در مپ آرنا بیشتر از 14 کیل بگیرید

Eliminate 1 enemy with pistol in any mode

1 کیل با پیستول در هر مودی میخواهید بگیرید

Gift or gift back to 3 different friends

به سه تا از فرندات بی پی بده

Destroy 2 vehicle tires in classic mode

در مود کلاسیک 2 تایر ماشین را نابود کن