ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم و ششم سیزن A4

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم و ششم سیزن A4
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

ترجمه ماموریت های همه هفته های آرپی پابجی موبایل همراه با تیم استیت تیوی!!

شما می توانید همین الان با مراجعه به لینک زیر از تخفیفات و پک های یوسی تیم استیت تیوی دیدن و با خیال راحت خریداری کنید چرا که استیت تیوی دارای نماد الکترونیک و نشان ملی از وزارت کشور می باشد.

میشن های هفته ۵ سیزن A3

Win a Classic match I time while wearing a Spetsnaz Helmet (Lv. 3)

در حالی که کلاه ایمنی لول ۳ را به سر دارید یک مسابقه کلاسیک را وین بگیرید.

Use Energy Drink 10 times in Classic Mode.

10 بار در حالت کلاسیک از نوشیدنی انرژی زا استفاده کنید.

Eliminate 3 players while prone in Classic Mode.

در حالت خوابیده 3 بازیکن را حذف کنید.

شاید بکارتون بیاد ؛

ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم و چهارم سیزن A3

(Week 5 only) Spend 100 minutes in matches.

قابل تکرار (فقط در هفته 5 100 دقیقه را در مسابقات صرف کنید.

Eliminate 20 enemies with Assault Rifles in Erangel in Classic mode

۲۰ نفرو با اسلحههای Ar در ارائگل بکش فقط کلاسیک

Complete 5 matches with friends in Classic Mode.

۵ بازی کلاسیک را با دوستانت تموم کن

Pick up the Flare Gun in 3 matches with teammates in Classic mod. بار با دوستانت فلرگان بردار در کلاسیک

Pick up an AWM 1 time in Classic Mode.

یک بار اسنایپ awm .بردار

(Week 5 only) Log into the game on a total of 3 days.

(فقط هفته) 5 در مجموع 3 روز وارد بازی شوید.

Eliminate 1 enemy with Kar98K in Classic Mode

1 دشمن را با Kar98K در حالت کلاسیک از بین ببرید

Travel more than 2000 meters while operating any vehicle in Classic Mode

با هر وسیله نقلیه ای در حالت کلاسیک بیش از

2000 متر سفر کنید.

Visit the Social Lobby of 3 different friends. از لابی اجتماعی 3 دوست مختلف دیدن کنید.

ترجمه ماموریتهای هفته ششم سیزن A3

Use First Aid Kit 10 times in Cassic Mode
10 بار از first aid kit در مود کلاسیک استفاده کنید
Pick up Ghillie Suit time in Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک لباس استتار بپوشید

Deal a total of 200 damage with headshots in Desic Mode
200 دمیج در مود کلاسیک با هدشات وارد کنید

Spend 100 minutes in matches
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته ششم

شاید بکارتون بیاد ؛

ترجمه ماموریت های season challenge سیزن چلنج

Equip 2 firearms with full attachments at the same time in 5 Classic Mode matches
5 بار در مود کلاسیک 2 اسلحه با تجهیزات کامل در یک مچ بردارید

Eliminate 3 enemies with M249 in Classic Mode
3 نفر را با اسلحه M249 در مود کلاسیک بکشید

Eliminate players with vehicles 1 time with teammates in Classic Mode
1 نفر را با هم تیمی خود با ماشین در مود کلاسیک بکشید

Eliminate any with DBS in Classic Mode
1 نفر را با اسلحه DBS در مود کلاسیک بکشید

Log into the game on a total of 3 days

به طور کلی 3 روز وارد بازی شوید فقط هفته ششم)

Eliminate any with M762 in Classic Mode
نفر را با اسلحه M762 در مود کلاسیک بکشید

Deal 500 damage in Arena Mode
پانصد دمیج در مود آرنا وارد کنید

Rescue teammates 1 time in Classic Mode
500 دمیج در مود آرنا وارد کنید 1 بار در مود کلاسیک هم تیمی خود را نجات دهید

Eliminate 3 enemy in any mode with pistol
3 نفر را با Pistol در مود دلخواه بکشید