ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم و ششم سیزن A4

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های آرپی هفته پنجم و ششم سیزن A4
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

شما می توانید همین الان با مراجعه به لینک زیر از تخفیفات و پک های یوسی تیم استیت تیوی دیدن و با خیال راحت خریداری کنید چرا که استیت تیوی دارای نماد الکترونیک و نشان ملی از وزارت کشور می باشد.

میشن های هفته پنجم

Pick up the flare gun in 3 matches with teammates in classic mode

در مود کلاسیک با دوستان خود 3 فلرگان بردارید

Pick up AN AWM 1 time in classic mode

در مود کلاسیک 1 بار تفنگ ایدبال بردارید

Eliminate 10 enemies with M416 in classic mode

در مود کلاسیک 10 نفر را با تفنگ امفور کیل کنید

Eliminate 1 enemy with Kar98 in classic mode

در مود کلاسیک 1 کیل با تفنگ Kar98 بگیرید

Travel more than 2000 meters while operating Any vehicle in classic mode

در مود کلاسیک 2000 متر با ماشین حرکت کنید

Win a classic match 1 time while wearing a spetsnaz Helmet (Lv.3)

در مود کلاسیک یک بازی را با هلمت لول 3 وین کنید

Use energy drink 10 times in classic mode

در مود کلاسیک 10 بار نوشابه بخورید

(Week 5 only) spend 100 minutes in matches

صد دقیقه داخل بازی باشید فقط هفته پنجم.

Eliminate 20 enemies with Assault Rifles in Erangel in classic mode

در مود کلاسیک در مپ ارائگل 20 نفر را با تفنگ های AR کیل کنید

Complete 5 matches with friends in classic mode

در مود کلاسیک 5 مچ را با دوستان خود بازی کنید

میشن های هفته ششم

Use first Aid kit 10 times in classic mode

در کلاسیک 10 بار کیت بزن

Pick up ghillie suit 1 time in classic mode

در مود کلاسیک 1 بار لباس چمنی بپوش

Deal a total of 200 damage with headsots in

classic mode

در مود کلاسیک 200 دمیج به هد ( سر ) انمی بزن

(Week 6 only) spend 100 minutes in matches

صد دقیقه بازی کن هفته در ششم.

Equip 2 firearms with full attachments at the same time in 5 classic mode matches

دو اسلحه خود را در 5 مچ فول مسلح کنید

Eliminate 3 ememies with M249 in classic mode

سه کیل با گان صد تیر بگیر در مود کلاسیک.

Eliminate players with vehicles 1 time with teammates in classic mode

شاید بکارتون بیاد ؛

ترجمه ماموریت های آرپی هفته سوم و چهارم سیزن A4

در حالت کلاسیک 1 انمی را با ماشین کیل کن

Eliminate 1 enemy with DBS in classic mode

در مود کلاسیک 1 کیل با DBS بگیر

شاید بکارتون بیاد ؛

ترجمه ماموریت های آرپی هفته اول و دوم سیزن A4

Eliminate 3 ememies with pistol in any mode

در هر مودی 8 کیل با پیستول بگیر

Eliminate 1 enemy with M762 in classic mode

در مود کلاسیک 1 کیل با ام هفتصد بگیر

Deal 500 damage in arena mode

در مود آرنا 500 دمیج به انمی وارد کن.