ترجمه ماموریت های سیزن چلنج A4

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های سیزن چلنج A4
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

شما می توانید همین الان با مراجعه به لینک زیر از تخفیفات و پک های یوسی تیم استیت تیوی دیدن و با خیال راحت خریداری کنید چرا که استیت تیوی دارای نماد الکترونیک و نشان ملی از وزارت کشور می باشد.

Eliminate enemies in a single match in Cleesic Mode

۶ نفر را در تک مچ مود کلاسیک بکشید

Eliminate 10 players while running in Classic Made

10 نفر در حال دویدن در مود کلاسیک بکشید

Deal a total of 1000 damage with headshots in Classic Made

1000 دمیج با هدشات در مود کلاسیک وارد کنید

Follow teamates when jumping 5 times in Classic Made

5 بار هم تیمی خود در حال پریدن دنبال کنید

Invite teammates to follow you when jumping 5 times in

5 بار هم تیمی خود را در مود کلاسیک به پریدن دعوت کنید

شاید بکارتون بیاد ؛

ترجمه میشن آرپی هفته اول و دوم

Climber abstacles 50 times in Classic Mode

50 بار از روی موانع در مود کلاسیک بالا بروید

Collect 5 different types of weapons in a single Classic match.
در یک مج 5 اسلحه متفاوت در مود کلاسیک بردارید

Complete 5 matches with friends in any made.

8 مچ با دوستانتان در مود دلخواه کامل کنید

Eliminate 50 enemies in Classic Made
50 نفر را در مود کلاسیک بکشید

Add 7 friends
7 فرند اضافه کنید

Survive for a total of 200 minutes in Corrie Mode

200 دقیقه در مود کلاسیک زنده بمونید

Break 5 windows in Classic Made
5 پنجره در مود کلاسیک بشکنید

Log into the game on a total of 20 days

20 روز وارد بازی شوید

Complete 20 matches in any made from Friday to Sunday
بیست مچ در روز جمعه تا یکشنبه بازی کنید.

Jump and land on a roof in Erange or Livik 10 times.

10 بار در مود کلاسیک در Erangle یا Livik روی سقف بپرید

Sift or gift back BP to 10 different friends

20 مچ در مود دلخواه در کل هفته کامل کنید
Spind a total of 120 minutes in the game during the sear

120 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Swim for a total of 3000 meters in Chissic Mode
3000 متر در مود کلاسیک شنا کنید

Spend a total of 240 minutes in the gone during the season

240 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Equip 7 firearms with full attachments at the same time in Classic Mode matches

7 اسلحه با تجهیزات کامل در 8 مچ در مود کلاسیک بردارید

Spend is total of 160 minutes in the genie dering the saarane

360 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend a total of 60 minutes in the game during the

به طور کلی 60 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend a total of 600 minutes in the game during the season

600 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend total 560 minutes in the game during the

560 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend a total of 1440 minutes in the game during the season

1440 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend a total of 1200 minutes in the game during the season

1200 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend a total of 1800 minutes in the game during the season

1800 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend a total of 2160 minutes in the game during the seas
2160 دقیقه در این سیزن زنده بمونید

Spend a total of 1440 minutes in the game during the season

1440 دقیقه در این سیزن زنده بمونید
Reach Platinumor above in Classic
به کاپ پلاتینیوم یا بالاتر برسید

Give 24 like to teammates
24 لایک به هم تیمی خود بدهید

Give 10 space gift or back to friends
به 10 تا از دوستانتان BP بگیرید و پس بدید