ترجمه ماموریت های هفته اول و دوم سیزن A3

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های هفته اول و دوم سیزن A3
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

ترجمه ماموریتهای هفته اول سیزن A3

FELITE) Classic match 1 time while wearing a Military Vest (Lv.

PELITE Use Bandages 200 times in Dlassic Mode
20 بار در مود کلاسیک از بانداژ استفاده کنید

ELITE Travel mere then 2000 meters while operating a specific vehicle (Bacia) in Classic Mode
بیشتر از 3000 متر با ماشین Dacia در مود کلاسیک رانندگی کنید

[Repeatable] (Week I only) Speed 100 minutes in matches
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته اول)

Friend Beast) Equip 2 firearms with hall attachments at the same Classic Mode matches
2 اسلحه با تجهیزات کامل در 5 مچ در مود کلاسیک بردارید

تیم بزرگ استیت تیوی ، در خدمت شماست برای ثبت سفارش یوسی خود می توانید از تیم استیت تیوی خرید کنید چرا که ما دارای نماد الکترونیک و نشان ملی از وزارت کشور هستیم که مهم ترین و معتبر ترین نماد هایی هستند که یک سایت ایرانی نیاز دارند را ما داریم پس به راحتی می توانید اعتماد کنید و خرید خود را انجام دهید و در سریع ترین زمان ممکنه ما آن را بررسی و در پی انجام آن خواهیم بود

[Friend Bonus] Complete 5 matches with friends in Dassic Made
5 مچ با دوستانتان در مود کلاسیک کامل کنید

Pick up the Flare Gam in 3 matches with teammates in Classic mode

3 فلرگان با هم تیمی خود در مود کلاسیک بردارید

Give 20 LIKES to teammates
20 لایک به هم تیمی خود بدهید

Dangiate 3 matches in Classic Mode – Tontier’s Edge.
3 مچ در مود کلاسیک مود Zombies Edge کامل کنید

(Week 1 only) Lag into the game on a total of 3 days.
به طور کلی 3 روز وارد بازی شوید فقط هفته اول

Break 3 dears in Classic Mods
3 در در مود کلاسیک بشکنید

Send Space Gifts to 1 friend
به یکی از دوستانتان Space gift بفرستید
Pick up a kar98 1 time in Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک Kar98 بردارید

Compelete 1 match when pick up helmet lv3 and win

1 مچ در مود کلاسیک در حالی که جلیقه لول سه دارید وین بگیرید

شاید بکارتون بیاد ؛

حل مشکل باز نشدن صدا در پابجی موبایل

ترجمه ماموریتهای هفته دوم سیزن A3

ELITE) Adrenalin Syringe 5 times in Classic Mode

6 بار در مود کلاسیک از آمپول آدرنالین استفاده کنید

ELITE) Pick up Smoke Grenade in 5 matches in Classic Mode
5 بار در مود کلاسیک از نارنجک دود زا استفاده کنید

FELITE) Survive for a total of 60 minutes in Dassic Mode
به طور کلی 60 دقیقه در مود کلاسیک زنده بمونید

[Repeatable) (Week 2 only) Spend 100 minutes in matches.
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته دوم)

Eliminate 10 enemies with Assault Rifles in Pachinki (Erangel)
10 نفر را با اسلحههای رایفل در Erangle در Pochinki مود کلاسیک بکشید

(Friend Bonus] Eliminate 4 enemies with M24 is Classic Made
4 نفر را با اسلحه M24 در مود کلاسیک بکشید

Win 2 matches while equipping Spetsnaz Helmet (Lv.3) with
3 مچ با هم تیمی خود در حالی که کلاه لول سه دارید وین بگیرید

teammates in Classic Mede

Elminate 10 enemies with headshots in Classic Mode
10 نفر را با هدشات در مود کلاسیک بکشید

| Eliminate 300 Zombies in Classic Mode – Zambia’s Edge.
300 زامبی در مود کلاسیک مود Zombie’s Edge بکشید

| (Week 2 only) Lng into the game on a total of a days.
به طور کلی 3 روز وارد بازی شوید فقط هفته دوم)

Eliminate I enemy with SCAR-Lin Classic Mode
1 نفر را با اسلحه اسکارل در مود کلاسیک بکشید

Finish in the Top 10 in Livik I time in Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک جز افراد تاپ 10 شوید

Complete 1 match with friends in any mode.
1 مچ در مود دلخواه با دوستانتان کامل کنید