ترجمه ماموریت های season challenge سیزن چلنج

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه ماموریت های season challenge سیزن چلنج
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

در مدل سیزن های ace پابجی موبایل ، یک مدل ماموریت های جدیدی به اسم سیزن چلنج به پابجی موبایل اضافه شده است که این ماموریت ها کمک می کنند شما زودتر به ارپی صد بازی برسید.

ترجمه ماموریت سیزن چلنج A3 پابجی موبایل

Spend a total of 1440 minutes in the game during the season
به طور کلی 1440 دقیقه داخل بازی باشید

Spend a total of 960 minutes in the game during the season

به طور کلی 960 دقیقه داخل بازی باشید

Spend a total of 1830 minutes in the game during the seas
به طور کلی 1830 دقیقه داخل بازی باشید

Spend a total of 1200 minutes in the game during the
به طور کلی 1200 دقیقه داخل بازی باشید

Spend a total of 2160 minutes in the game during the casan
به طور کلی 2160 دقیقه داخل بازی باشید

Spend a total of 1440 minutes in the game during the sonum. به طور کلی 1440 دقیقه داخل بازی باشید

Reach Platinum or above in Dssic Mode
به کاپ پلاتینیوم یا بالاتر برسید

تیم بزرگ استیت تیوی ، در خدمت شماست برای ثبت سفارش یوسی خود می توانید از تیم استیت تیوی خرید کنید چرا که ما دارای نماد الکترونیک و نشان ملی از وزارت کشور هستیم که مهم ترین و معتبر ترین نماد هایی هستند که یک سایت ایرانی نیاز دارند را ما داریم پس به راحتی می توانید اعتماد کنید و خرید خود را انجام دهید و در سریع ترین زمان ممکنه ما آن را بررسی و در پی انجام آن خواهیم بود

Spend a total of 1800 minutes in the game during the season

به طور کلی 1800 دقیقه داخل بازی باشید

Spend total of 120 minutes in the game during the season.
به طور کلی 120 دقیقه داخل بازی باشید

Gift ar gift back BP to 10 different friends
به 10 نفر از دوستانتان BP هدیه بدید یا بگیرید

Swim 3000 meters in Classic Made
3000 متر در مود کلاسیک شنا کنید

شاید بکارتون بیاد ؛

ترجمه ماموریت های هفته اول و دوم سیزن A3

Spend a total of 240 minutes in the game during the season
به طور کلی 240 دقیقه داخل بازی باشید
Spend a total of 3tes in the game during the sam
به طور کلی 380 دقیقه داخل بازی باشید

Equip 2 firearms with full attachments at the same time in 8 Classic Mode matches.

2 اسلحه با تجهیزات کامل در 8 مچ در مود کلاسیک بردارید

Spend a total of 600 minutes in the game during the season
به طور کلی 600 دقیقه داخل بازی باشید

Spend a total of 60 minutes in the game during the season.

به طور کلی 60 دقیقه داخل بازی باشید

Add 7 friends
۷ فرند اضافه کنید

Eliminate 50 enemies in Classic Mode
50 نفر را در مود کلاسیک بکشید

Give 24 LIKES ta teammates.
24 لایک به هم تیمی خود بدهید

Survive for a total of 200 minutes in Classic Mode

به طور کلی 200 دقیقه در مود کلاسیک زنده بمونید

Break Swindows in Classic Mode

5 پنجره در مود کلاسیک بشکنید

| Complete 20 matches in any made train Friday to Sunday
20 مچ در مود دلخواه از جمعه تا یکشنبه کامل کنید

Eliminate 10 players while running in Classic Mode
ده آنمی را در حال حرکت بکشید

Jump and land on a roof in range or Livik 10 to
10 بار روی سقفهای Erangle یا Livik فرود بیایید

match in Classic Mode
به طور کلی 20 روز وارد بازی شوید

10 نفر را در مود کلاسیک حال دویدن بکشید
Eliminate 6 or over enemy in 1 match in Classic mode
6 نفر را در یک مچ مود کلاسیک بکشید

Follow teammates when jumping 5 times in Classic Mode
5 بار در مود کلاسیک هم تیمی خود را برای پریدن دنبال کنید

Deal a total of 1000 damage with headshots in Classic Mode
1000 دمیج با هدشات در مود کلاسیک وارد کنید

Invite teammates to fallow you when jumping 5 times in Classic Mode

5 بار هم تیمی های خود را به دنبال کردن برای پرش از هواپیما دعوت کنید

Climb over obstacles 50 times in Classic Mode

50 بار از مانعها در مود کلاسیک بالا بروید

Complete matches 8 مچ با دوستانتان در مود دلخواه کامل کنید

Pick up 5 different weapon in 1 single match

5 اسلحه متفاوت در یک مچ کلاسیک تنها بردارید .