ترجمه میشن های ارپی سیزن A1 چهار هفته نخست

صفحه اصلی  »   بلاگپابجی موبایل  »   ترجمه میشن های ارپی سیزن A1 چهار هفته نخست
امیررضا جوادی
23 خرداد 1402

عزیزان تیم استیت تیوی در خدمت شما هستیم با ترجمه های ارپی سیزن اول از بخش A .

هفته اول:

ترجمه ماموریتهای هفته اول سیزن A1

Win a Classic match I time while wearing a Military Vest

1 مچ در مود کلاسیک در حالی که جلیقه لول سه دارید وین بگیرید

Use Bandages 20 times in Classic Mode

20 بار در مود کلاسیک از بانداژ استفاده کنید

Travel more than 2000 meters while operating a specific vehicle (Matarcycle) in Classic Mode ELITE

بیشتر از 2000 متر با Motorcycle در مود کلاسیک رانندگی کنید

Spend 100 minutes in matches

برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته اول

Pick up the Flare Gun 2 matches with teammates in Classic of 2 days

3 مچ با هم تیمیهای خود در مود کلاسیک فلرگان بردارید

Sand Space Gifts to friend
به یک دوست خود Space gift بدهید

Pick up a kar98 1 time in classic Mode
1 بار در مود کلاسیک Kar98 بردارید

Give 20 like to teammates
20 لایک به هم تیمی های خود بدهید

Complete 3 matches in dinoground classic
3 مچ در مود کلاسیک مود Dinoground کامل کنید

Log into the game for 3 days
3 روز به بازی وارد شوید فقط هفته اول

Eliminate 1 enemy with AKM
یک دشمن را با AKM بکشید

Complete 5 match with friends in Classic mode
5مچ در مود کلاسیک با دوستانتان کامل کنید

Equip 2 firearms with full attachment at the same time on a 5 match classic mode
در 5 مچ در مود کلاسیک همزمان دو اسلحه با تجهیزات کامل بردارید.

ترجمه ماموریتهای هفته دوم سیزن A1

Use Adrenalin Syringes Mode
6 بار در مود کلاسیک از آمپول آدرنالین استفاده کنید

درکل 60 دقیقه در مود کلاسیک زنده بمونید

Pick up Snake Grenade in 5 matches in Dlastic Mode

5 بار در مود کلاسیک دود زا بردارید

Survive for a total of 60 minutes in Classic Mode

برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن( فقط هفته دوم )

Eliminate 1 enemy with Scar-L in classic Mode

1 نفر را با اسلحه Scarl در مود کلاسیک بکشید
Eliminate 10 enemy with assault rifle in pochinki (erangel) in Classic mode

10 نفر را با اسلحه های رایفل در مود کلاسیک Pochinki بکشید 4 نفر را با اسلحه M24 در مود کلاسیک بکشید

(Wand 2 only) Spend 100 minutes in matches.
فقط در هفته دوم ۱۰۰ دقیقه تو مچ باشید.

Ride a Velocirator 5 times in Classic Mode-ground

۵ بار در مود کلاسیک مود Dinoground با Velocirapor رانندگی کنید

Log into the game on a total of 3 days
در کل 3 روز به بازی وارد شوید(فقط هفته دوم)

Finish in the Top 10 in Livik classic Mode
جزو ده نفر برتر شوید در مچ کلاسیک در مپ لیویک

Complete 1 match with friends in any mode

1 مچ با دوستانتان در مود دلخواه کامل کنید

3 matches while equipping Spetones Helmet (Lx. 2) with
3 مچ با هم تیمی های خود مود بگیرید کلاسیک در حالی که کلاه لول سه دارید وین

Eliminate 10 enemies with headshots Classic Mode
10 نفر را با هدشات در مود کلاسیک بکشید

ترجمه ماموریتهای هفته سوم سیزن A1

(ELITE)Climb over obstacles Classic Mode

10 بار در مود کلاسیک از موانع بالا بروید

1 time in Classic land on rooftop at the military base erangel
بار روی یکی از سقف های base در Erangle مود کلاسیک فرود بیاید

(ELITE)Eliminate an enemy from 100 meters away 2 times in Classic Mode
2 بار یک نفر را از فاصله 100 متری در مود کلاسیک بکشید

(Repeatable] (hot 3 only) Spend 100 minutes in matchin
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته سوم)

Friend Boast Rescue teamenetes 10 times in Classic Made
10 بار در مود کلاسیک هم تیمی خود را نجات دهید

Eliminate S menies with W245 in Classic Mode.
  5 نفر را با اسلحه M249 در مود کلاسیک بکشید

(Team Boost)Open air drops & times with teammates in Classic Mode
6 بار با هم تیمی های خود در مود کلاسیک دراپ باز کنید

Pick up AKM in 5 matches in Classic Mode
5 بار در مود کلاسیک AKM بردارید

(Week 3 only) Log into the game on a total of 3 days
در کل 3 روز به بازی وارد شوید ( فقط هفته سوم)

Pick up Extended Quickdraw Mag 1 time in Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک Exstended Quickdraw Mag بردارید.

Eliminate I enty with MAIS in Classic Mode
1 نفر را با M416 در مود کلاسیک بکشید

Use a Med Kit I time in Classic Mode
1 بار در مود کلاسیک از Medkit استفاده کنید

Enter the Dina Settlement in 3 matches in Classic Mode – Dinoground

3 مچ در مود کلاسیک مود Dinoground به Dino Settlement بروید

ترجمه ماموریتهای هفته چهارم سیزن A1

3 مچ در مود دلخواه کامل کنید فقط هفته چهارم) یا پس بگیرید

[Repeatable) (Week 4 unly) Spend 100 in the
برای هر صد دقیقه داخل بازی بودن فقط هفته چهارم)

Friend Boost) Eliminate 10 enemies with SMGs in Erengel in Classic Mode
10 نفر را با اسلحه SMG در مود کلاسیک Erangle بکشید

Friend Bonus) Finish 3 times in the Top 3 in Classic Mode with friends
3 بار با دوستانتان در مود کلاسیک جز تاپ 3 شوید

Eliminate players with the Pen 2 times with tea [Team Boost)Classic Mode
2 نفر را با Pan با هم تیمیهای خود در مود کلاسیک بکشید

Elate more than 14 players in a single Arena Made matz
بیشتر از 14 نفر در یک مچ مود آرنا بکشید

(Week 4 only) Log into the game on a total of 2 days
به طور کلی 3 روز به بازی وارد شوید

Eliminate enemy with Pistal in any made.
1 نفر را با Pistol در مود دلخواه بکشید

Gift or gift back BP to 3 different friends
به 3 تا از دوستانتان BP هدیه بدهید

Destroy 2 vehicle tires in Classic Mate
2 تا لاستیک ماشین در مود کلاسیک نابود کنید

Pick up compensator in 5 matches in a classic Mode
5 مچ در مود کلاسیک Compensator بردارید

Eliminate 1 enemy within 60 second of the landing in classic Mode
1 نفر را در 60 ثانیه اول فرود در مود کلاسیک بکشید .

Pick up spetsnaz helmet lv3 2 time in a classic Mode
2 بار در مود کلاسیک کلاه لول سه بردارید