گوگل وویس

گوگل ویس چیست ؟!

Google Voice یک سرویس تلفنی است که شماره تلفن ایالات متحده را به مشتریان حساب گوگل در ایالات…